Termokamera, infra snímky staveb

Disponuji tzv. termokamerou, která má ve stavebnictví nevyčíslitelnou hodnotu. Díky ní dokážeme odhalit např. úniky tepla, nebo přibližné místo, kde zamrzla voda apod.

Zabývám se především:

Kontrolou fasád a střech domů
Kontrolou topných soustav a jejich závad včetně podlahového vytápění
Závady vnitřních stěn a budov
Kontrolou přehřívání solárních panelů, elektrických rozvaděčů a spotřebičů
Tepelné mosty budov s viděním úniku tepla.

Termokamera zaznamenává ve formátu JPG, tedy fotografie možno zaslat emailem, nebo předat na CD.

Termokamera v Děčíně odhalí neduhy Vašich nemovitostí. Kontaktujte mě.